93 268 86 86

Despatx d'advocats a Barcelona
CA ES

ASSESORIA FISCAL I COMPTABLE

Disposem d’un servei d’assessoria fiscal i comptable complet per a les empreses

  • Estudi de la situació fiscal de l’empresa
  • Impost de Societats
  • I.V.A.
  • Renda
  • Patrimoni
  • Representació i defensa davant l’Agència Tributària
  • Elaboració de la comptabilitat
  • Tancaments Anuals
  • Dipòsits de Comptes Anuals
  • Estudis de Viabilitat